Organizácia tried v školskom roku 2019/2020

Odbor: 3383 G 02: Spracúvanie dreva – stolárska výroba
Trieda: I.A
Triedny učiteľ: Mgr .Martina Topoliová

1. Vladimír Borák
2. Ladislav Horváth
3. Ján Horváth
4. Šimon Horváth
5. Vasiľ Horváth
6. Adrián Tulej

Odbor: 3178 G 03 : Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
Trieda: I.B
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Krendželáková

1. Vanesa Červeňáková
2. Andrea Horváthová
3. Mária Horváthová
4. Nikola Horváthová
5. Sandra Horváthová
6. Vanesa Tulejová
7. Dávid Tulej

Odbor: 3383 G 02: Spracúvanie dreva – stolárska výroba, 3178 G 03 : Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
Trieda: II.A
Triedny učiteľ: Mgr. Anton Kuchta

1. Patrik Berky
2. Erik Horváth
3. Dominik Horváth
4. Michal Horváth
5. Štefan Horváth
6. Marek Pecha
7. Barbora Čonková
8. Laura Horváthová
9. Kamila Horváthová
10. Nikola Horváthová
11. Natália Horváthová
12. Viktória Horváthová
13. Jolana Tulejová

Odbor: 3383 G 02: Spracúvanie dreva – stolárska výroba, 3178 G 02 : Výroba konfekcie – šitie bielizne
Trieda: III. A OU
Triedny učiteľ: Ing. Petra Hamráková

1. Cyril Horváth
2. Jakub Horváth
3. Martin Horváth
4. Miloš Hotváth
5. Nikola Boráková
6. Dorota Horváthová
7. Laura Horváthová
8. Lucia Horváthová
9. Paloma Horváthová