Organizácia tried v školskom roku 2021/2022

Odbor: 3383 G 02: Spracúvanie dreva – stolárska výroba
              3178 G 03 : Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
 

Trieda: I.A
 Triedny učiteľ
: Mgr. Anton Kuchta 

 1. Dárius Červeňák
 2. Paulína Gabčová
 3. Žaneta Gabčová
 4. Tomáš Holub
 5. Adam Horváth
 6. Irena Horváthová
 7. Nikola Horváthová
 8. Oľga Horváthová
 9. Petra Horváthová
 10. Adrián Pecha 
 11. Margita Žigová

 

Trieda: II.A
 Triedny učiteľ: 
Ing. Petra Hamráková

 1. Alexander Červeňák
 2. Eduard Girga
 3. Adam Horváth
 4. Diego Horváth
 5. František Horváth
 6. Patrik Pačan
 7. Patrik Pecha
 8. Diego Žiga
 9. Radka Červeňáková
 10. Daniela Horváthová
 11. Jessika Tulejová

 

  

Odbor:   3178 G 03 : Výroba konfekcie – šitie bielizne a ručné techniky
 
Trieda: III.A
 Triedny učiteľ: 
Mgr. Krendželáková

 1. Andrea Horváthová
 2. Mária Horváthová
 3. Nikola Horváthová   
 4. Sandra Horváthová