Zákazky s nízkou hodnotou rok 2015
Zadanie zákazky - oprava športového ihriska (pridané 17.09.2015)
Zákazky s nízkou hodnotou rok 2014
Výzva na predkladanie ponúk - tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov (pridané 15.12.2014)
Čistiace potreby (pridané 24.11.2014)
Učebné pomôcky na podporu výchovy k plneniu školských povinností (pridané 24.11.2014)
Zákazka - Kopírovací stroj (pridané 20.11.2014)
Zákazka - Servis, údržba, revízie el. zariadení (pridané 19.11.2014)
Zákazky s nízkou hodnotou rok 2013
Zákazka - Školský nábytok (pridané 05.11.2013)
Zákazka - Čistiace prostredky, učebné pomôcky (pridané 25.10.2013)
Výber partnera
Výber zmluvného partnera - predmet zákazky nákup školských lavíc (pridané 13.11.2013)
Zápis z prieskumu trhu - výber partnera (pridané 04.11.2013)