VÝZVA na predkladanie cenových ponúk
V Ý Z V A na predkladanie cenových ponúk - Nákup výpočtovej techniky – notebooky a inštalácia operačného systému (pridané 23.11.2021)
V Ý Z V A na predkladanie cenových ponúk - interaktívna zostava (pridané 15.11.2021)
V Ý Z V A na predkladanie cenových ponúk - Nákup výpočtovej techniky – notebooky (pridané 13.11.2021)
Výzva na predkladanie cenových ponuk - obstaranie pracovných listov a zošitov (pridané 26.04.2021)
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na technicko-materiálne zabezpečenie dištančného vzdelávania (pridané 02.02.2021)
Výzva na predkladanie cenových ponúk na notebooky (pridané 13.11.2020)
Výzva na predkladanie cenových ponúk - interaktívna zostava (pridané 13.11.2020)
Výzva na predkladanie cenovej ponuky na technicko-materiálne zabezpečenie dištančného vzdelávania (pridané 12.11.2020)
Výzva na predkladanie ponúk - Obstaranie učebníc, pracovných listov a zošitov (pridané 28.07.2020)
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Obstaranie učebníc pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia (pridané 17.05.2021)
Obstaranie tovaru – Notebooky, materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (pridané 01.03.2021)
Obstaranie tovaru – notebooky pre zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov prostredníctvom modernej didaktickej techniky (pridané 20.11.2020)
Obstaranie tovaru – notebooky a slúchadla pre materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania (pridané 20.11.2020)
Obstaranie tovaru – interaktívna zostava, ktorá obsahuje: Interaktívnu tabuľu, projektor na krátku projekciu, držiak na krátku projekciu, kabeláž, montáž (pridané 30.11.2020)
Obstaranie učebníc pre žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia (pridané 07.09.2020)
Zákazky s nízkou hodnotou rok 2015
Zadanie zákazky - oprava športového ihriska (pridané 17.09.2015)
Zákazky s nízkou hodnotou rok 2014
Výzva na predkladanie ponúk - tonery do tlačiarni a kopírovacích strojov (pridané 15.12.2014)
Čistiace potreby (pridané 24.11.2014)
Učebné pomôcky na podporu výchovy k plneniu školských povinností (pridané 24.11.2014)
Zákazka - Kopírovací stroj (pridané 20.11.2014)
Zákazka - Servis, údržba, revízie el. zariadení (pridané 19.11.2014)
Zákazky s nízkou hodnotou rok 2013
Zákazka - Školský nábytok (pridané 05.11.2013)
Zákazka - Čistiace prostredky, učebné pomôcky (pridané 25.10.2013)
Výber partnera
Výber zmluvného partnera - predmet zákazky nákup školských lavíc (pridané 13.11.2013)
Zápis z prieskumu trhu - výber partnera (pridané 04.11.2013)