Krúžková činnosť


Záujmová činnosť Záujmová činnosť

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Arteterapeutický krúžok Hudobný krúžok
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme Klub kreatívnych dievčat
Kreatívna gazdinka Literárny krúžok
Loptové hry Malý finančník
Pestovateľský krúžok Poznaj a chráň prírodu
Práca s drevom Rapotáčik
Spoločenské hry Šikovné hlavičky
Šikovníci Štvorlístok
Tvorivé ručičky Učenie hrou
Z každého rožka troška Zabavme sa spolu
Zručná žienka  

Mimoškolská činnosť


Klub rómskej mládeže

Súčasná škola v súvislosti s výchovou rómskych detí predpokladá začleňovanie rómskej kultúry aj do mimo vyučovacích aktivít školy, napríklad prostredníctvom záujmových krúžkov či iných školských aktivít. Z uvedeného dôvodu bol koncom septembra 1999 založený pri Špeciálnej základnej škole v Rudňanoch Klub rómskej mládeže pod názvom „Tri svety“, ktorý dával priestor vlastnej tvorbe a sebarealizácii detí zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia s akceptovaním ich etnických, kultúrnych a sociálnych odlišností. Celý príspevok...