Krúžková činnosť


Záujmová činnosť Záujmová činnosť

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2018/2019
Arteterapeutický Hravá slovenčina
Hravé poznávanie Hudobný krúžok
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme Kreatívna gazdinka
Literárny Loptové hry
Moja prvá škola Počítačový
Poznaj a chráň prírodu Šikovné ruky
Športový Štvorlístok
Tvorivá dramatika Všestranný žiačik
Z každého rožka troška Zabavne sa spolu

Mimoškolská činnosť


Klub rómskej mládeže

Súčasná škola v súvislosti s výchovou rómskych detí predpokladá začleňovanie rómskej kultúry aj do mimo vyučovacích aktivít školy, napríklad prostredníctvom záujmových krúžkov či iných školských aktivít. Z uvedeného dôvodu bol koncom septembra 1999 založený pri Špeciálnej základnej škole v Rudňanoch Klub rómskej mládeže pod názvom „Tri svety“, ktorý dával priestor vlastnej tvorbe a sebarealizácii detí zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia s akceptovaním ich etnických, kultúrnych a sociálnych odlišností. Celý príspevok...