Krúžková činnosť


Záujmová činnosť Záujmová činnosť

Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Arteterapeutický Hraj sa a poznávaj
Hravá slovenčina Hudobný
Hýbeme sa, cvičíme, zdravý pohyb robíme Klub kreatívnych dievčat
Literárny Loptové hry
Malý finančník Moja škola
Počítačový Šikovné ruky I
Šikovné ruky Športový
Štvorlístok Tvorivé ručičky
Výrobky z dreva Zabavme sa spolu
Záujmový útvar aktívnych detí Z každého rožka troška
Zručná žienka

Mimoškolská činnosť


Klub rómskej mládeže

Súčasná škola v súvislosti s výchovou rómskych detí predpokladá začleňovanie rómskej kultúry aj do mimo vyučovacích aktivít školy, napríklad prostredníctvom záujmových krúžkov či iných školských aktivít. Z uvedeného dôvodu bol koncom septembra 1999 založený pri Špeciálnej základnej škole v Rudňanoch Klub rómskej mládeže pod názvom „Tri svety“, ktorý dával priestor vlastnej tvorbe a sebarealizácii detí zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia s akceptovaním ich etnických, kultúrnych a sociálnych odlišností. Celý príspevok...