Organizácia tried v školskom roku 2021/2022

Trieda : 1.A

Triedny učiteľ : Mgr. Martina Marciová

Diego Horváth

Jozef Horváth 

Samuel Horváth

Kamila Horváthová

Urban Horváth

 

Trieda : 1.B

Triedny učiteľ : Mgr. Ľubica Kamencová

Tomáš Červeňák

Róbert Girga

Jakub Horváth                                                     

Denisa Horváthová

Jasmin Horváthová

Dávid Kotlár

 

Trieda : 2.A

Triedny učiteľ : Mgr. Jana Lapšanská

1. Dominik Girga  

2. Ariana Girgová

3. Boris Horváth 

4. Dávid Horváth

5. Sebastián Horváth

6. Brenda Horváthová

7. Tatiana Horváthová 

 

Trieda : 2.B

Triedny učiteľ: Mgr. Michaela Sertlová

1.Jasmin Boráková

2.Ondrej Holub

3.Kevin Horváth

4.Martin Horváth                                               

5. Alexandra Horváthová 

6. Andrea Horváthová

7. Jasmin Horváthová

8. Eliáš Šándor

 

Trieda : 2.C

Triedny učiteľ: PaedDr. Zdenka Hovancová

1. Dávid Horváth 

2. Jozef Horváth 

3. Ladislav Horváth 

4. Miloš Horváth 

5. Alexandra Horváthová 

6. Denisa Horváthová Marek Kotlár

7. Estera Horváthová

8. Marek Kotlár

 

Trieda : 3.A

Triedny učiteľ: Mgr. Irena Vaľková

1.Adam Horváth                      

2.Ondrej Horváth                    

3. Róbert Horváth              

4. Anežka Horváthová             

5.Dušana Horváthová            

6.Nikola Horváthová              

7.Samanta Horváthová          

8.Božena Pechová                  

 

Trieda :3.B

Triedny učiteľ : Mgr. Martina Topoliová

1. Lukáš Borák 

2. Denisa Gabčová

3. Adam Horváth 

4. Adrián Horváth 

5.Ivan Horváth                                                

6. Marián Horváth 

7. Alexandra Horváthová

8. Lucia Horváthová 

9. Samanta Horváthová

 

Trieda :4.A

Triedny učiteľ : Mgr. Martina Zúdorová

1. Kristián Dunka               

2. Igor Horváth 

3. Ivan Horváth 

4. Ivan Horváth

5. Jago Horváth 

6. Michal Horváth 

7. Tomáš Horváth

8. Alexandra Horváthová 

9. Helena Horváthová

10. Trinidad Horváthová 

11. Michaela Kotlárová 

12. Peter Tomko 

13. Patrícia Tulejová 

 

Trieda : 4.B

Triedny učiteľ : Mgr. Martina Bakošová

1. Erika Dunková

2. Ivan Hlaváč             

3. Adrián Horváth            

4. Marek Horváth              

5.Peter Horváth 

6. Roman Horváth

7. Alexandra Horváthová

8. Kristína Horváthová

9. Simona Horváthová

10.Svetlana Horváthová

11.Samanta Horvátová

12. Kristína Tulejová

 

Trieda : 5.A

Triedny učiteľ : Mgr. Jana Bocková

1. Sebastián Červeňák            

2. Leonard Girga                   

3.Gustáv Horváth 

4. Ivan Horváth                     

5. Ján Horváth                    

6.Šimon Horváth                 

7. Salome Horváthová             

8. Saša Horváthová            

9. Viera Horváthová               

10. Svätopluk Pecha 

 

Trieda : 5.B

Triedny učiteľ : Mgr.Ľubomír Filkor

1. Stanislava Dunková                

2. Filip Gabčo

3. Marianna Horváthová

4. Sabina Holubová           

5. František Horváth

6. Róbert Horváth

7. Róbert Horváth

8. Vladimíra Horváthová 

9. Zuzana Horváthová 

 

Trieda : 5.C

Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Hudáček

1. Marek Holub

2. Dušan Horváth

3. Ivan Horváth

4. Milan Horváth

5. Rudolf Horváth

6. Anna Horváthová

7. Lenka Horváthová

8. .Marián Kandráč

9. Emília Žigová

10. Vojtech Žiga

 

Trieda 6.A

Triedny učiteľ : Ing. Ľubomír Zelený

1.Matej Červeňák 

2.Helena Girgová

3. Emil Horváth

4. Juan Horváth

5.Patrik Horváth 

6.Radoslav Horváth

7. Tatiana Kroščenová 

8. Adam Pecha 

9.Samuel Pecha 

 

Trieda : 7.A

Triedny učiteľ :Mgr.Katarína Kandráčová

1.Nataša Gabčová

2.Kevin Horváth

3. Matúš Horváth

4.Matúš Horváth

5.Peter Horváth

6. Tomáš Horváth

7. Vasiľ Horváth

8. Margita Horváthová

 

Trieda : 7.B 

Triedny učiteľ : Mgr. Monika Semanová

1. Patrícia Červeňáková  

2. Katarína Girgová           

3. Alexandra Hlaváčová                 

4. Eduard Horváth                                            

5. Milan Horváth 

6. Miroslav Horváth

7. Anastázia Horváthová

8. Nikola Horváthová         

9. Vladimír Kandráč               

10. Anton Tomko 

11. Alexandra Hlaváčová 

12. Marek Žiga

13. Peter Žiga

 

Trieda : 7.C

Triedny učiteľ : Mgr. Mária Pentáková

1.Manuela Girgová                           

2.Ondrej Hlaváč 

3. Dávid Horváth

4. Anežka Horváthová

5. Terézia Horváthová

6. Adriana Tomková

 

Trieda : 8.A

Triedny  učiteľ:Mgr. Jana Štocková                                        

Peter Dunka

Ján Hlaváč

Jerguš Hlaváč

Dávid Horváth

Dušan Horváth

Miroslav Horváth

Peter Horváth

Vladimír Horváth

Estera Horváthová

Jadranka Horváthová

Uršuľa Horváthová                                                    

 

Trieda: 8. B

Triedny učiteľ: Mgr. Zina Čisláková

1.Nataša Dunková 

2.Terézia Dunková

3. Alexander Horváth 

4. Gustáv Horváth

5.Koloman Horváth                  

6. Mikuláš Horváth

7. Oliver Horváth

8.Mária Horváthová 

9.Svetlana Kotlárová

10. Florián Tomko 

11.Ivan Žiga 

 

Trieda :9.A

Triedny  učiteľ :Mgr. Katarína Olejárová

Dávid Berky               

Alexandra Dunková  

Adrián Gabčo             

Zuzana Holubová    

Dávid Horváth                             

Darina Horváthová   

Margita Horváthová  

Zuzana Horváthová   

 

Trieda : 9.B

Triedny  učiteľ : Mgr. Sedlák                  

1.Monika Gabčová

2. Anna Girgová

3.Branislav Horváth  

4.Eduard Horváth

5.Jozef Horváth

6.Rastislav Horváth

7.Sebastián Horváth   

8. Jessica Horváthová

9. Kevin Tomko