Organizácia tried v školskom roku 2019/2020Trieda : 1.A
Triedny učiteľ : Mgr. Vaľková
1. Lukáš Borák
2. Denisa Gabčová
3. Adam Horváth
4. Anežka Horváthová
5. Nikola Horváthová
6. Ondrej Horváth
7. Samantha Horváthová
8. Samantha Horváthová
9. Božena Pechová

Trieda :2.A
Triedny učiteľ : Mgr. Martina Zúdorová
1. Kristián Dunka
2. Alexandra Horváthová
3. Ivan Horváth
4. Jago Horváth
5. Michal Horváth
6. Helena Horváthová
7. Michaela Kotlárová
8. Peter Tomko
9. Patrícia Tulejová

Trieda : 2.B
Triedny učiteľ : Mgr. Martina Bakošová
1. Erika Dunková
2. Ivan Hlaváč
3. Adrián Horváth
4. Alexandra Horváthová
5. Kristína Horváthová
6. Marek Horváth
7. Peter Horváth
8. Svetlana Horváthová
9. Kristína Tulejová

Trieda : 3.A
Triedny učiteľ : PaedDr. Katarína Imrichová
1. Sebastián Červeňak
2. Leonard Girga
3. Gustáv Horváth
4. Ivan Horváth
5. Ján Horváth
6. Dušan Horváth
7. Šimon Horváth
8. Rudolf Horváth
9. Viera Horváthová
10. Svätopluk Pecha

Trieda : 3.B
Triedny učiteľ : PaedDr. Zdena Hovancová
1. Stanislava Dunková
2. Ondrej Hlaváč
3. Kamil Holub
4. Sabína Holubová
5. František Horváth
6. Róbert Horváth
7. Róbert Horváth
8. Vladimíra Horváthová
9. Zuzana Horváthová

Trieda 4.A
Triedny učiteľ : Mgr. Martina Marciová
1. Matej Červeňák
2. Nataša Gabčová
3. Helena Girgová
4. Dávid Horváth
5. Juan Horváth
6. Patrik Horváth
7. Terézia Horváthová
8. Tomáš Horváth
9. Tatiana Kroščenová

Trieda : 5.A
Triedny učiteľ : Mgr. Katarína Kandráčová
1. Manuela Girgová
2. Anežka Horváthová
3. Kevin Horváth
4. Matúš Horváth
5. Matúš Horváth
6. Peter Horváth
7. Rudolf Horváth
8. Vasil Horváth
9. Adriana Tomková

Trieda : 5.B
Triedny učiteľ : Mgr. Monika Semanová
1. Manuela Patrícia Červeňáková
2. Katarína Girgová
3. Anastázia Horváthová
4. Eduard Horváth
5. Nikola Horváthová
6. Milan Horváth
7. Miroslav Horváth
8. Anton Tomko
9. Marek Žiga

Trieda : 6.A
Triedny učiteľ :Mgr. Jana Štocková
1. Ján Hlaváč
2. Zuzana Holubová
3. Darina Horváthová
4. Dávid Horváth
5. Dušan Horváth
6. Dušan Horváth
7. Estera Horváthová
8. Jadranka Horváthová
9. Peter Horváth
10. Vladimír Horváth

Trieda: 6. B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bocková
1. Nataša Dunková
2. Terézia Dunková
3. Gustáv Horváth
4. Koloman Horváth
5. Mária Horváthová
6. Svetlana Kotlárová
7. Marek Pecha
8. Florián Tomko
9. Ivan Žiga

Trieda : 7.A
Triedny učiteľ :Mgr. Katarína Olejárová
1. Dávid Berky
2. Kamila Boráková
3. Alexandra Dunková
4. Adrián Gabčo
5. Mária Holubová
6. Dávid Horváth
7. Margita Horváthová
8. Monika Horváthová
9. Zuzana Horváthová

Trieda : 7. B
Triedny učiteľ : Mgr. Sedlák
1. Monika Gabčová
2. Anna Girgová
3. Božena Horváthová
4. Branislav Horváth
5. Eduard Horváth
6. Jozef Horváth
7. Oľga Horváthová
8. Rastislav Horváth
9. Sebastián Horváth
10. Fabián Tulej
11. Jessica Horváthová
12. Kevin Tomko
13. Alexander Žiga

Trieda : 8.A
Triedny učiteľ :Mgr.Ľubica Kamencová
1. Dárius Červeňák
2. Paulína Gabčová
3. Tomáš Holub
4. Adam Horváth
5. Darina Horváthová
6. Magdaléna Horváthová
7. Mária Horváthová
8. Maroš Horváth
9. Martin Horváth
10. Patrik Pačan
11. Anna Pokutová
12. Adrián Pecha

Trieda : 8.B
Triedny učiteľ : Mgr. Hudáček
1. František Horvát
2. Irena Horváthová
3. Matúš Horváth
4. Natália Horváthová
5. Norma Horváthová
6. Petra Horváthová
7. Valent Horváth
8. Vladimír Horváth
9. Margita Žigová

Trieda: 9.A
Triedny učiteľ : Mgr. Pentáková
1. Oskár Holub
2. Boris Horváth
3. Diego Horváth
4. Fabián Horváth
5. Frank Horváth
6. Oliver Horváth
7. Sára Horváthová

Trieda : 9.B
Triedny učiteľ :Mgr. Ľubomír Filkor
1. Oskár Červeňák
2. Milan Dunka
3. Eduard Girga
4. Ernest Horváth
5. František Horváth
6. Daniela horváthová
7. Nikola Horváthová
8. Rozália Žigová

Trieda: 9.C
Trieda : Mgr. Jana Lapšanská
1. Alexander Červeňák
2. Adam Horváth
3. Jolana Horváthová
4. Mária Horváthová
5. Štefánia Horváthová
6. Patrik Pecha
7. Slavomír Pecha
8. Diego Žiga
9. JesicaTulejová