• Vedenie školy

  • Riaditeľka školy: Mgr. Jana Zacharová
  • Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Marušinská Anna
  • Zástupca riaditeľa školy: Ing. Mária Malecová
 • Nepedagogickí pracovníci

  • Ekonómka: Mgr. Jana Platková
  • PAM: Mgr. Beata Richnavská

Zoznam pedagogických pracovníkov školy

Meno a priezvisko Pozícia
Mgr. Bakošová Martina
Mgr. Bocková Jana
Mgr. Čisláková Zina
Farkalinová Antónia
Mgr. Filkor Ľubomír
Ing. Hamráková Petra Predseda RŠ
Mgr. Hudaček Vladimír
Mgr. Kamencová Ľubica Koordinátorka protidrogovej prevencie
Mgr. Kandráčová Katarína
Bc. Krajňáková Iveta Školský zdravotník
Mgr. Krendželáková Janka
Mgr. Kuchta Anton Výchovný poradca / Predseda PK
Mgr. Lapšanská Jana
Ľudvík Ján
Mgr. Marciová Martina
Mgr. Olejarová Katarína Predseda ZO OZPŠ
Mgr. Pentáková Mária
Mgr. Sedlák Miloš Vedúci MZ / Koordinátor pre finančnú gramotnosť
Mgr. Semanová Monika Koordinátorka pre environmentálnu výchovu
Mgr. Sertlová Michaela
Mgr. Štocková Jana
Mgr. Timea Kittová
Mgr. Topoliová Martina
Mgr. Vaľková Irena Školský zdravotník
Ing. Zelený Ľubomír
Mgr. Zúdorová Martina
PaedDr. Hovancová Zdena
PaedDr. Tomáš Luňák

THP pracovníci

  • Róbert Stanislav / školník
  • Dušan Krestian
  • Eva Krestianová / upratovačka
  • Klaudia Bjelončíková / upratovačka