• Vedenie školy

  • Riaditeľka školy: Mgr. Jana Zacharová
  • Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Marušinská Anna
  • Zástupca riaditeľa školy: Ing. Mária Malecová
 • Nepedagogickí pracovníci

  • Ekonómka: Mgr. Jana Platková
  • PAM: Mgr. Beata Richnavská

Zoznam pedagogických pracovníkov školy

Meno a priezvisko Pozícia
Mgr. Bocková Jana
Mgr. Bakošová Martina
Mgr. Čurillová Lenka
Mgr. Filkor Ľubomír
Ing. Hamráková Petra Predseda RŠ / Predseda PK
PaedDr. Hovancová Zdena
Mgr. Hudaček Vladimír
PaedDr. Imrichová Katarína
Ing. Kačír Rudolf
Mgr. Kamencová Ľubica Koordinátorka protidrogovej prevencie
Mgr. Kandráčová Katarína
Bc. Krajňáková Iveta Školský zdravotník
Mgr. Krendželáková Janka
Mgr. Kuchta Anton Výchovný poradca
Mgr. Lapšanská Jana
Mgr. Marciová Martina
Novotný Jaroslav Zdravotný asistent
Mgr. Olejarová Katarína Predseda ZO OZPŠ
Mgr. Pentáková Mária
Mgr. Sedlák Miloš Vedúci MZ / Koordinátor pre finančnú gramotnosť
Mgr. Semanová Monika Koordinátorka pre environmentálnu výchovu
Mgr. Štocková Jana
Mgr. Vaľková Irena Školský zdravotník
Mgr. Topoliová Martina
Ing. Zelený Ľubomír
Mgr. Zúdorová Martina

THP pracovníci

  • Róbert Stanislav   /   školník
  • Antónia Farkalinová   /   upratovačka
  • Eva Krestianová   /   upratovačka
  • Mária Mihoková   /   upratovačka

Rada školy

  Meno a priezvisko Volený / delegovaný za
Predseda Ing. Petra Hamráková pedagogických zamestnancov
Podpredseda Bc. Iveta Krajňaková pedagogických zamestnancov
Člen Mgr. Katarína Olejárová pedagogických zamestnancov
Člen Antónia Farkalínová nepedagogických zamestnancov
Člen Milan Horváth zástupca rodičov
Člen Jozefína Horváthová zástupca rodičov
Člen Margita Pechová zástupca rodičov
Člen PaedDr. Milan Gomolčák OŠÚ Košice
Člen Ing. Miriam Kicová OŠÚ Košice
Člen Mgr. Viktória Rozsypalová OŠÚ Košice
Člen Ing. Eva Zeleňáková OŠÚ Košice

Rada školy zasadá zvyčajne 4 krát do školského roka. Diskutuje o aktuálnych problémoch školy a navrhuje optimálne riešenia pre rozvoj školy.