• Vedenie školy

  • Riaditeľka školy: Mgr. Jana Zacharová
  • Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Marušinská Anna
  • Zástupca riaditeľa školy: Ing. Mária Malecová
 • Nepedagogickí pracovníci

  • Ekonómka: Mgr. Jana Platková
  • PAM: Mgr. Beata Richnavská

Zoznam pedagogických pracovníkov školy

Meno a priezvisko Pozícia
Mgr. Bocková Jana
Mgr. Bakošová Martina
Ing. Birka Ľubomír
Mgr. Čisláková Zina
Mgr. Filkor Ľubomír
Ing. Hamráková Petra Predseda RŠ / Predseda PK
PaedDr. Hovancová Zdena
Mgr. Hudaček Vladimír
Mgr. Kamencová Ľubica Koordinátorka protidrogovej prevencie
Mgr. Kandráčová Katarína
Bc. Krajňáková Iveta Školský zdravotník
Mgr. Krendželáková Janka
Mgr. Kuchta Anton Výchovný poradca / Predseda PK
Mgr. Lapšanská Jana
Ľudvík Ján
Mgr. Marciová Martina
Novotný Jaroslav Zdravotný asistent
Mgr. Olejarová Katarína Predseda ZO OZPŠ
Mgr. Pentáková Mária
Mgr. Sedlák Miloš Vedúci MZ / Koordinátor pre finančnú gramotnosť
Mgr. Semanová Monika Koordinátorka pre environmentálnu výchovu
Mgr. Sertlová Michaela
Mgr. Štocková Jana
Mgr. Vaľková Irena Školský zdravotník
Mgr. Topoliová Martina
Ing. Zelený Ľubomír
Mgr. Zúdorová Martina

THP pracovníci

  • Róbert Stanislav   /   školník
  • Antónia Farkalinová   /   upratovačka
  • Eva Krestianová   /   upratovačka
  • Klaudia Bjelončíková   /   upratovačka

Rada školy

  Meno a priezvisko Volený / delegovaný za
Predseda RŠ Ing. Petra Hamráková zástupca pedagogických zamestnancov organizačnej zložky Odborné učilište
Podpredseda RŠ Mgr. Jana Štocková zástupca pedagogických zamestnancov organizačnej zložky Špeciálna základná škola
Člen Mgr. Katarína Olejárová zástupca pedagogických zamestnancov organizačnej zložky Špeciálna základná škola
Člen Antónia Farkalínová zástupca ostatných zamestnancov
Člen Milan Horváth zástupca rodičov organizačnej zložky Špeciálna základná škola
Člen Aurélia Horváthová zástupca rodičov organizačnej zložky Špeciálna základná škola
Člen Milan Horváth zástupca rodičov organizačnej zložky Odborné učilište
Člen Ing. Peter Dzurenda zástupca zriaďovateľa
Člen Ing.,Ing. Paed. – IGIP Zuzana Kokoruďová,PhD. zástupca zriaďovateľa
Člen Mgr. Denisa Budayová zástupca zriaďovateľa
Člen Ing. Ján Bodnár zástupca zriaďovateľa

Rada školy zasadá zvyčajne 4 krát do školského roka. Diskutuje o aktuálnych problémoch školy a navrhuje optimálne riešenia pre rozvoj školy.